Esittely / Introduction

Lämminhenkinen oleskelupaikka

 

Tervetuloa Joensuun Perheentalolle viettämään aikaa ja tapaamaan muita perheitä. Pelien ja leikkien lomassa voi syödä omia eväitä ja juoda kahvia tai teetä.

Aukioloaikoina henkilökunta on paikalla ohjaamassa ja auttamassa kävijöitä sekä huolehtimassa arjen sujuvuudesta.

Iltaisin ja viikonloppuisin Perheentalolla kokoontuvat erilaiset avoimet vertaistukiryhmät, joista saa lisätietoa kalenterista.

Kuukauden nimeä klikkaamalla saat näkyviin ko. kuukauden kaikki tapahtumat.

Esittely

Joensuun Perheentalo on avoin kohtaamispaikka lapsille ja koko perheelle!

Perheentalo on Joensuun keskustan Taitokortteliin vuoden 2013 alusta avattu yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille. Talon tehtävänä on toimia lasten ja lapsiperheiden kohtaamispaikkana sekä arjen tukena.

Talo tarjoaa leikkitilaa lapsille ja olohuoneen isille, äideille sekä muille lapsen läheisille. Muina toimintoina ovat erilaiset ryhmätoiminnat, koulutukset ja ennaltaehkäisevät neuvontapalvelut. Halutessaan perheet saavat ohjausta erilaisten tukea antavien palvelujen pariin.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin, Siun soten, erilaisten järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa kumppanuusperiaatteella. Perheentalo tarjoaa monipuolisia oppimisympäristöjä opiskelijoille erilaisten harjoittelujen ja opinnäytetöiden yhteyteen.

Joensuun Perheentalon toiminnalla halutaan lisätä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja edistää heidän osallisuuttaan sekä vaikuttamismahdollisuuksiaan. Toimintaa ohjaa lapsen oikeuksien edistäminen.

Perheentalon toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja tervysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Joensuun kaupunki ja Pelastakaa Lapset ry. Hallinnoijana toimii Pelastakaa Lapset ry. 

 

Introduction

 

Joensuu’s Perheentalo is an open meeting place for children and for the whole family!

 

 Perheentalo is in Taitokortteli in the center of Joensuu. It was opened in the beginning of 2013 and it is a community house for children and for families with children. The house aims to serve as a meeting place for children and families with children, as well as offer support for the everyday life. Perheentalo is a project financed (RAY & ERDF) co-operation center of preventative child welfare. Projects are managed by Save the Children Finland. Perheentalo in Joensuu is a part of the regional office of East Finland’s Save the Children.

 The house offers a play space for children and a living room for fathers, mothers and for other relations of the children. Other activities include various group activities, trainings and preventative counseling services. If the families want to, they can receive guidance on how to find different supportive services.

 The activities are carried out in cooperation with the city of Joensuu, different organizations, educational institutions and companies with a partnership principle. Perheentalo offers a wide range of learning environments for students for different internships and thesis projects.

 Joensuu’s Perheentalo strives to increase the well-being of children and their families. The aim is to strengthen parenting skills and to promote parents’ participation, as well as their possibilities to influence. The operations are driven by the goal of promoting children’s rights.