Hankkeet

Joensuun Perheentalon käynnistämisvaiheen rahoittajana toimivat 5-vuotinen RAY:n rahoittama Lapsiperheiden arjen tukeminen Perheentalossa -hanke sekä 2-vuotinen EAKR:n rahoittama Arjenhallinta- ja toimijoiden yrittäjyystaidot Joensuun Perheentalossa -hanke. Hankekausien jälkeen toimintaa tukee STM Veikkauksen tuotoilla. Myös muun muassa Joensuun kaupunki on mukana tukemassa Perheentalon jatkuvuutta.

Perheentalon hankkeissa on luotu yhteistyössä malli, jolla tuetaan lapsia ja heidän perheitään matalan kynnyksen, varhaisen puuttumisen, lapsen oikeusperustaisen ja ennaltaehkäisevän toimintaperiaatteen mukaisesti. Perheentalossa yhteistyö on ydinasia. Toimintaa lapsiperheiden hyväksi järjestetään yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu sekä yhteistyökumppaneita, että muita tukijoita. Perheentalo sijaitsee ainutlaatuisessa kultttuurin, perinteen ja taiteen keskuksessa Taitokorttelissa. Tämän innovatiivisen yhteistyön myötä lasten ja perheiden tuki liitetään korttelin muuhun toimintaan, tilaan ja yhteisöön.

Perheentalon toiminnan hallinnoinnista vastaa Pelastakaa Lapset ry.

Lisätietoja rahoittajasta:

www.http://www.stea.fi/

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi