Arjenhallinta- ja toimijoiden yrittäjyystaidot Perheentalossa

Arjenhallinta- ja toimijoiden yrittäjyystaidot Joensuun Perheentalossa -hankkeen (2012-2013) tavoitteena on ollut edesauttaa Joensuun Perheentalon käynnistymistä ja kehittää talon asiakkaiden ja toimijoiden arjenhallinta- ja yrittäjyystaitoja. Tavoitteena on myös edistää lapsiperhepalveluja tuotavien tahojen yrittäjyyttä ja tuoda uusia, innovatiivisia toimintamuotoja kunta-järjestö-yrittäjä-yhteistyöhön.

 

Projektin aikana vahvistetaan lasten kanssa toimivien ammattilaisten ja huoltajien sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten arjenhallintataitoja. Hanketta hallinnoi Pelastakaa Lapset ry ja sitä osatoteuttaa Pohjois-Karjalan Martat ry. Hanke toimii tiiviissä toteuttajayhteistyössä RAY:n kehittämishankkeen kanssa.

 

Projekti edesauttaa lastensuojelun strategisen painopisteen siirtymistä varhaiseen tukeen ja vahvistaa kävijöiden osallisuutta. Projektin avulla lisätään Perheentalon toiminnan taloudellista kestävyyttä. Projektin tuloksena lisätään perheiden kansanterveydellistä tietämystä ja pyritään näin vaikuttamaan lapsiperheitten hyvinvointiin.