Isämies elämässä

Toukokuussa 2015 Perheentalolla käynnistyi kahden ja puolen vuoden mittainen Isämies elämässä -hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa miehiä vanhempina ja lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjala.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toimintaa, joka on suunnattu isämiehille ja lapsille. Neuvoloiden perhevalmennuksia kehitetään isät paremmin huomioiviksi. Lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia ja koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Yhteistyöverkostossa on oppilaitoksia, yrityksiä, kuntia sekä kolmannen sektorin toimijoita.

ESR-rahoitteinen hanke työllistää kaksi osa-aikaista työntekijää. Hankkeen sisällöt pohjautuvat vuonna 2014 tehtyyn mies- ja isätoiminnan kartoitukseen.

Mies- ja isätyön kartoitus Pohjois-Karjalassa

Vuonna 2014 Perheentalolla kartoitettiin, millaisten perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten parissa miehet painivat. Kartoituksen tulokset ovat luettavissa täältä. Yksivuotisen ESR-hankkeen loppuraportti "Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin" julkaistiin 30.12.2014.