Perheentalon tilat / facilities

Perheentalon tupa ja leikkitila ovat arkisin avoinna ja vapaassa käytössä. Taloon voi tulla oleskelemaan ja tapaamaan muita perheitä.Tiloja voivat varata myös erilaiset ryhmät, järjestöt ja muut yhteistyötahot.

Perheentalo facilities

Perheentalo’s main room and play area are open on weekdays and you can use them freely. You can come to the house to spend time and meet other families. In addition, different groups, organizations and other liaison organizations can reserve the facilities.

Tuvan keittiö

Keittiössä kävijöillä on mahdollisuus lämmittää ja syödä omia eväitä. Lasten peuhatessa vanhemmat voivat keittää kahvia tai teetä lahjoituskorin antimista. 

 

 

Kitchen

In the kitchen the visitors can heat and eat their own food. While the children are playing the parents can make coffee or tea from the ingredients in the donation basket.

Tuvan olohuone

Keittiön yhteydessä olevassa olohuoneessa vanhemmat voivat oleskella tai vaikka lukea lehtiä. Lattialla on vauvojen leikkialusta sekä balettitanko pienille tanssijoille.

Tilasta löytyy lisäksi piano, dataheitin ja valkokangas erilaisten kokouksien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Living room

In the living room connected to the kitchen, the parents can spend time and for example read the newspaper. On the floor there is a playmat for babies and a ballet barre for the small dancers. There is also a piano, data projector and screen for organizing meetings and events

Leikkihuone

Leikkihuone on käyttäjien avoimessa käytössä. Täällä lapset voivat touhuta vanhempiensa ja toisten lasten kanssa. Puuhaa riittää erilaisten lelujen ja pelien parissa. Ihmeteltävää on myös huoneen keskellä kasvavassa puussa!

Playroom

The playroom can be used freely. Here the children can play with their parents and with other children. Different toys and games provide variation to the activities. The children can also marvel the tree growing in the middle of the room!

Taitokammari

Täällä lapset vanhempineen voivat piirtää, askarrella, lueskella ja pelata lautapelejä. Koulun jälkeen isommat lapset voivat tulla tekemään läksyjä ja viettämään aikaa talollamme. Taitokammarissa järjestetään monenlaista ohjattua toimintaa esimerkiksi kädentaitoihin liittyen.

Skill room

Here children can draw, do arts and crafts, read and play board games with their parents. After school, older children can come and do homework and spend time at our house. In the skill room a variety of activities, for example related to manual skills, are organized.

Porinakammari

Veden maailmaa henkivä huone on hyvä paikka aikuisten keskusteluun ja kohtaamiseen. Porina on tarkoitettu vertaistukiryhmien tapaamisiin, palavereihin sekä erilaisiin koulutuksiin.

Tilassa voi järjestää pienempiä kokoontumisia, varusteisiin kuuluu mm. pöytä ja tuolit sekä kannettava dataheitin ja valkokangas

   

Conversation room


The room steeped in the world of water is a good place for adults to meet and converse. The room is intended for the use of peer support groups, meetings as well as for a variety of trainings. The room includes table and chairs, data projector and screen

Kotipesä

Kotipesä on pieni rauhaisa soppi, jossa järjestetään erilaisia kahdenkeskisiä neuvontoja.Täällä voit myös halutessasi rauhassa imettää vauvaa Kotipesän ollessa vapaana.

Home base


Home base is a small, peaceful corner which hosts a variety of one-to-one consulting. Here you can also nurse your baby in peace when the Home base is available.

Hoivakammari

Hoivakammarissa toimii Nalleneuvola to klo 10-14, jonne lapsi voi tuoda lelunsa "hoitoon". Vanhemmat voivat tulla kysymään tai keskustelemaan omista, lapsen tai koko perheen terveysasioista. Itsehoitopiste tarjoaa mahdollisuuden oman hyvinvoinnin seuraamiseen.

Care room

In the Care room there is a Teddy health clinic, Thursday 10-14, where children can bring their toys for a “check-up”. The parents can come to ask questions or discuss their own, children’s or the whole family’s health issues. The self-care point provides an opportunity to monitor your own well-being.

Vaunuaitta

Vaunuaittaan voit jättää lastenvaunut Perheentalon vierailun ajaksi. Siisteyden ja eteistilojen toimivuuden vuoksi suosimme vaunujen jättämistä aittaan.

Pram shed

You can leave the pram to the pram shed while you visit the Perheentalo. In order to keep the hall area clean and efficient for use, we recommend you to leave the pram in the shed