Oivalluksia arkeen

Aamukahvien asiantuntijoiden esittely

PDF-tiedostoEsitevihko_Kevät2020.pdf (1.2 MB)

TIETOA LAPSEN PUHEEN- JA KIELENKEHITYKSESTÄ

www.siunsote.fi/puheterapia

Osoitteesta löytyy tietoa lapsen puheen- ja kielenkehityksestä. Mm. miten sitä voi arjessa tukea, monikielisyys ja kielen kehitys, tyypillisimpiä lapsen puheen ja kielen häiriöitä.